Show all Great Place to Work Institute Sverige AB collections
Vi hjälper organisationer att bygga högpresterande arbetsplatser. Hur? Genom att skapa organisationer där medarbetarna känner tillit, stolthet och kamratskap. Och det fungerar. Svenska organisationer som är certifierade till ett Great Place to Work har dubbelt så hög vinstmarginal som genomsnittliga svenska bolag. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder. Modellen bakom undersökningen är erkänd inom forskning om arbetsplatskultur och bygger på över 30 års studier kring vad som utgör en god arbetsplats.

Om certifieringen
Vi utför världens största arbetsplatsstudie och delar ut vår kvalitetsutmärkelse till de allra bästa i mer än 50 länder över hela världen. Våra listor över de bästa arbetsplatserna publiceras årligen i medier över hela världen, från Financial Times och Fortune Magazine till Época och Business Day. I april 2020 utsåg vi Sveriges Bästa Arbetsplatser 2020 i kategorierna små, medelstora och stora organisationer. Klicka på certifikaten för att se dem i sin helhet.